LEGISLATIE

Obstea Mosnenilor Grohotisu va pune la dispozitie o serie de legi si acte normative, pe care le regasti mai jos:

 

 – Legislatia aplicabila Obstilor de Mosneni – DOCUMENTUL SE POATE VIZUALIZA AICI  

 – CODUL SILVIC AL ROMÂNIEI – DOCUMENTUL SE POATE VIZUALIZA AICI 

 – IMPOZITAREA OBSTILOR – DOCUMENTUL SE POATE VIZUALIZA AICI  

 – HOTĂRÂRE nr. 1105 din 25 septembrie 2003 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva – DOCUMENTUL SE POATE VIZUALIZA AICI  

 – HOTĂRÂRE nr. 483 din 12 aprilie 2006 pentru aprobarea atribuţiilor ocoalelor silvice de stat şi ale celor constituite ca structuri proprii, a obligaţiilor ce revin deţinătorilor de păduri, în vederea respectării regimului silvic, precum şi a Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România. – DOCUMENTUL SE POATE VIZUALIZA AICI  

 – REGULAMENT din 19 aprilie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de atestare a agenţilor economici în activitatea de exploatare forestieră – DOCUMENTUL SE POATE VIZUALIZA AICI  

 – LEGE nr.169 din 27 octombrie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 – DOCUMENTUL SE POATE VIZUALIZA AICI  

 – LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 (*actualizata*) pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997 – DOCUMENTUL SE POATE VIZUALIZA AICI  

 – SUMARUL Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente – DOCUMENTUL SE POATE VIZUALIZA AICI  

 – LEGEA POMICULTURII LEGEA 348 DIN 10 IULIE 2003 – DOCUMENTUL SE POATE VIZUALIZA AICI  

 – Legea 374 din 5 octombrie 2006 (Legea 374/2006) – DOCUMENTUL SE POATE VIZUALIZA AICI  

 – LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic – DOCUMENTUL SE POATE VIZUALIZA AICI  

 – Codul Silvic al Romaniei, legea nr. 46/2008 – DOCUMENTUL SE POATE VIZUALIZA AICI  

 – Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii (publicata in Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000) – DOCUMENTUL SE POATE VIZUALIZA AICI  

 – ORDIN nr. 606 din 30 septembrie 2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos – DOCUMENTUL SE POATE VIZUALIZA AICI  

 – Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii (publicata in Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000) – DOCUMENTUL SE POATE VIZUALIZA AICI  

 – ORDONANTA DE URGENTA nr. 139 din 5 octombrie 2005 – DOCUMENTUL SE POATE VIZUALIZA AICI