ISTORICUL OBSTEI

OBŞTEA MOŞNENILOR  GROHOTIŞU COMUNA  PERIŞANI

SCURT ISTORIC/ EVNIMENTE

 

 

            1) AŞEZĂMÂNTUL  DIN  ANUL 1911 – înfiinţarea Obştei GROHOTIŞU

Constituie prima atestare OFICIALĂ, întocmită în conformitate cu prevederile Codului silvic de la momentul respectiv, prin care moşnenii comunelor Perişani şi Şuici au înfiinţat Obştea de moşneni GROHOTIŞU, cu sediul în com. Perişani, Vâlcea. Documentul a fost înscris la Judecătoria Şuici, jud. Argeş (nr. 3604 din 30 iunie 1911), a cărui anexă oficializa existenţa unui număr de 5 membrii fondatori, cu un total de 1.800 de dramuri (450 hectare) , astfel:

  • Constantin Popescu cu 618 dramuri;
  • Alexandru Şuiceanu cu 729;
  • Ispas C Popescu cu 72;
  • Ştefan Frunzescu cu 50
  • moştenitori Ana Frunzescu cu 31 dramuri.

           

2) AŞEZĂMÂNTUL DIN  ANUL  1929
Cuprindea doar urmaşii lui:

–  CONSTANTIN  POPESCU, deţinători ai 662 dramuri, potrivit Testamentului autentificat  de Grefa Tribunalului Arges, sub nr.243/ 1915;

– ALEXANDRU  ŞUICEANU cu un număr de 538 dramuri fără însă PARTICIPAREA  (SIGUR din necunoaştere) a moştenitorilor ANEI şi lui ŞTEFAN  FRUNZESCU, cu 31 + 50 dramuri, dar şi a moştenitorului lui Ispas Popescu cu 72 dramuri, (în afara cetor 50 moştenite de la  C-tin Popescu), toţi fiind urmaşi ai membrilor fondatori.

Dinte cei prezenţi, au fost aleşi 3 administratori: Mihai Iancu Frunzescu, Constantin C. Popescu şi Alexandru Şuiceanu.

            3)   MODIFICĂRILE  DIN  DECEMBRIE 1989       

Au permis moşnenilor Perişani cuprinşi în Aşezământul din 1929, să solicite Judecătoriei Rm. Vâlcea acordarea de Personalitate juridică Obştei GROHOTIŞU – Perişani (DOSAR nr 4374/1991), în baza  LEGEII-DECRET din 31 Decembrie 1989.

Prin  ÎNCHEIEREA din 27 mai 1991, potrivit art. 32 din Decretul nr. 31/1954, art. 84 şi următorul din Legea nr.21/1924, cererea a fost soluţionată favorabil, certificând astfel FUNCŢIONAREA Obştei.

            4)   APLICAREA  LEGII 1/ 2000

A dat posibilitate fostelor COMPOSESORATE (Obştii de moşneni etc.) să-şi RECONSTITUIE dreptul de proprietate asupra terenurilor aflate în proprietatea Statului.

Ca urmare, odată cu depunerea documentaţiei la Primăria Perişani pentru Obştea Băi şi Mamuri, s-a depus cerere şi pentru Obştea Grohotiş – PERIŞANI, întrucât com. Şuici funcţiona distinct.

Primăria Perişani a informat că muntele Grohotiş (situat în dreapta izvorului Boia), este din acel moment pendinte de Primăria Câineni. Potrivit  prevederilor legii, s-a constituit un  Comitet AD-HOC,  format din Antonescu Toader-  preşedinte (în locul celui decedat), Frunzescu Mihai- vicepreşedinte şi Popescu Nicuşor- secretar –casier.

Ulterior, urmare a unei acţiuni  în  justiţie, dl. GHEORGHIU ŞERBAN a obţinut calitatea de  moştenitor al defunctului Alexandru Şuiceanu în muntele Grohotişu, fără a i se preciza drepturile de proprietate pe care le moşteneşte. În această calitate  şi în baza Legii nr. 247/ 2005, susnumitul s-a adresat PREFECTURII pentru a i se reconstitui dreptul de proprietate asupra părţii din muntele Grohotişu.

La momentul respectiv, Prefectura Vâlcea reconstituise deja moșnenilor din comuna Perişani dreptul de proprietate (prin HOTĂRÂRILE nr. 7908/ 2004 şi 2507/ 2005).

Ca urmare a demersurilor d-lui. Gheorghiu, Prefectura a HOTĂRÂT validarea unei SINGURE  Obştii pentru muntele Grohotişu.